Det är ju ingen nyhet att vi löper större risk att drabbas av diabetes eller hjärt-kärlsjukdomar om vi är överviktiga och inte tränar. Att muskelmassan minskar med åren medför att förbränningen också minskar och det leder till  att fettmängden ökar om vi inte tar i. Styrketräning gör att vi slipper funktionsnedsättningar och  minskar risken för t ex höftledsfrakturer och bidrar till nybildning av benvävnad och bättre stabilitet och balans.

Men vinsterna med att hålla igång är oändligt mycket större! Genom att vara fysiskt och socialt aktiv minskar risken att drabbas av demenssjukdomar senare i livet. Till gagn inte bara för oss själva utan för våra närmaste. Inte för inte kallas Alzheimer för de anhörigas sjukdom. Motionen minskar risken för t ex hjärtinfarkt, som i sin tur har ett samband med att utveckla demens. Men även direkt påverkas hjärnan av att vi tränar. Se hjärnan som en muskel. Muskler behöver användas för att inte förtvina. Hjärnan fungerar likadant. För att bibehålla en mental rörlighet räcker det inte med korsord och att läsa böcker. Vi behöver svårare, dvs hårdare träning. Att (vilja) lära nytt, att vara mån om att bibehålla en nyfikenhet och lust tror jag är ett bra trick. Läs artikeln och reflektera över vad du vill vara och hur du kan hjälpa dig och dina nära till ett underbart – och kanske också  långt – liv! Själv ska jag börja med att ändra min inställning till all ny teknik och stryka ordet tekniktrött ur min vokabulär. Så iväg till gymmet!

mindre-risk-for-demens-med-aerobics_6386216.svd