Om Karin

Efter många år som ekonomichef inom näringslivet och som fakultetsekonom och avdelningsdirektör på universitet valde jag att starta eget 2007. Jag ville absolut fortsätta stödja människor och verksamheter, men med fokus i första hand på utveckling av individen med ett helhetstänk och hållbarhet som mål.

CoachLange AB finns främst för att jag drivs av livslångt lärande och utveckling – egen och andras.

Under årens lopp har jag fortbildat mig bl a inom arbets- och organisationspsykologi  och hälsa – främst inom stress och neurovetenskap.

Utbildning och certifiering som Certified Professional Co-Active Coach, cpcc, skedde vid den kanske bästa skolan inom coaching, The Co-Active Training Institute, CTI, som är ackrediterade av världens största branschorganisation International Coach Federation, ICF – där jag också är PCC-certifierad.

Jag kan inte föreställa mig något bättre än att arbeta som professionell coach och därmed bidra till utveckling och välmående av människor och verksamheter!

There are no limitations to the mind except those we acknowledge – both poverty and riches are offspring of thought.- Napoleon Hill

 

 

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin