Dear Karin,

Congratulations! Your application for the designation of Associate Certified Coach (ACC) has been examined by the ICF and approved. ..The ICF applauds your effort to obtain a truly global credential and your latest demonstration of a personal commitment to the coaching profession.

Sincerely,

The ICF”

Så har jag kvalat in i elitserien! Jag är nu en CPCC, dvs en Certified Professional Co-Active Coach, certifierad av CTI, The Coaches Training Institute. Skolan har utbildat ca 35 000 coacher över världen, varav 4 700 gått vidare i det rigorösa certifieringsprogrammet och klarat written och oral exam – tillsammans med alla andra åtaganden som programmet innebär. DET FINNS BARA 36 I SVERIGE!