Mina nyaste fynd bland kontakter jag fått via olika nätverk har något gemensamt. Förutom att de gör mig intresserad och nyfiken. Särskilt förtjust blir jag av de som funnit sitt genuina jag och sin egen inre styrka. De som lyser med en självklarhet. Insiktsfulla på ett prestigelöst sätt, generösa med sin visdom när andra frågar. De som hittat nyckeln, löst gåtan, insett vad som egentligen är viktigt i livet – och kanske vad det kan gå ut på – för just dem.

Alla har skimrande diamanter inombords och jag njuter när jag hittar dem. Vissa har en särskild lyskraft. Hur har det blivit så?

Den gemensamma nämnaren hos mina nya kontakter är hur de valt att tolka, dra lärdom av livsresan och använda sig av insikterna framöver. En insikt kräver att man tar ansvar. Ansvaret att integrera insikten, göra den till ny lärdom och agera därefter. Minns att det kinesiska tecknet för kris också betyder utveckling eller möjlighet. Det är precis det det är! En kris är en möjlighet till utveckling. Valet är ditt och mitt. medveten eller medvetslös?

”OK, det blev så här. Vad ledde mig hit? Här vill jag inte vara. Dags för ett nytt beslut. Vad vill jag? Hur kommer jag dit?”
Det mest energislösande vi kan ägna oss åt är ältande. Konstatera läget, justera riktningen, gå vidare. Tänk orientering! Du når kontroller/mål då och då och tar ut en ny riktning på kompassen med hjälp av kartan.

Förändringsbenägen, ja det kan kännas som ett slitet ord, men faktum är att det är en framgångsfaktor (för att använda ett annat slitet ord). Om du väljer att dra lärdom, att justera och gå vidare blir du lika livsklok och framgångsrik som mina nya kontakter.

Vi har alla vänner eller bekanta som t e x blivit av med jobbet eller utbrända och i den upplevda krisen då valt ett annat spår att fortsätta på. Plötsligt är det lite lättare att se att det finns en valmöjlighet. Utveckling i livet.

Det vill säga, med livets berg- och dalbana investerar vi i vår egen utveckling. Vad skulle det annars vara för mening med s k misstag/svårigheter/utmaningar/sorger/bekymmer som kommer i vår väg?
De ska vi vara tacksamma för!