Intervju med Johan Högberg, Vägen Upp

Som soloföretagare är vi alltid i färd med utveckling. I min bransch både andras och min egen. För att vår strävan ska lyckas och ge den framgång vi och våra kunder är värda behöver vi ständigt ha koll på vad som är vår kärnverksamhet, våra värderingar och hur vi i realiteten fördelar vår tid. Tiden mellan olika delar i det där att vara företagare och tiden i livet som helhet. Balans är inte ett statiskt tillstånd utan något som vi ständigt måste se till.

Som företagare kan det vara lätt att närma sig det där att

nä, nu ger jag upp och tar en anställning, det verkar enkelt.

Självklart tryter energin ibland och arbetsglädjen sinar. Det är krävande att vara företagare och villkoren rent socioekonomiskt är tuffa. Semester blandas med jobb och sjukledighet finns inte på kartan för de flesta. Ändå är det så viktigt att just företagarna har den hälsa och den energi som krävs. Nästan alla företag i Sverige tillhör kategorin soloföretagare (med sig själv som enda anställd) eller microföretagare (med 1-9 anställda).

Vi är viktiga och beundransvärda!

Det kan vara ensamt att sträva vidare med sin verksamhet. Det kan vara svårt att få inspiration och att ta sig tid att lära sig allt man behöver behärska för att driva verksamheten så smart och professionellt som man önskar.

Då finns det som väl är hjälp att få! Av hängivna företagare som utvecklat och driver BizStepUp, och som erbjuder inspiration, guider och t o m rådgivning för de som är betalande medlemmar. Gå in och kolla på konceptet! Ställ frågor och få den hjälp och det stöd du behöver när det är bråttom eller när du ska steppa upp din verksamhet.

Ett annat sätt att investera i sin egen utveckling är att använda sig av erfarna professionella coacher och konsulter, som du bl a kan hitta i Vägen Upp. De är inriktade på både verksamhetsutveckling och personlig utveckling – som ett helhetsgrepp.

CoachLange är engagerad i både BizStepUp och Vägen Upp, för att kunna underlätta och bidra till utveckling för många företagare.

 Det finns ingen anledning att försöka göra att själv och uppfinna en massa hjul. Ta den hjälp du behöver för att ägna mer tid åt din kärnverksamhet, det du vill ägna dig åt i din verksamhet. Så du kan tjäna mer pengar på det du gör!