Levnadskonstnär. Vad är det att vara det? Det kan ge associationer till en slags överlevare med lätt sinne oavsett vad som dyker upp.

Livskonst. Det menar jag är att omsätta insikter, kunskap, ny vetenskap till beteende som gynnar livsbetingelserna. Att verkligen tillägna sig och dra nytta av nya rön. Det kan innebära att träna  och lära in eller lära om.

Neurovetenskapen exploderar och ger oss ny kunskap om människan tack vare ny teknik som tillåter att vi blickar in i hjärnan, medan vi tänker, känner, fattar beslut och minns. Det publiceras tusentals artiklar inom kognitiv neurovetenskap, läser jag i tidskriften Holone. Genom den och andra kontakter kommer jag följa utvecklingen.

Syftet är att vara en länk som genom att vidarebefordra eller informera om hur vi fungerar underlätta för kloka ledare att genom anpassningar av arbetsklimatet och arbetsmiljön ha medarbetare som presterar och arbetar av hjärtans lust. Utan konflikter eller stress. Hur fint vore inte det?

Jag ser fram emot neuroleadership överallt!