I SAOL står det ’tillstånd med tanke på hälsa el prestationsförmåga, ork; villkor.

Jag tänker, när jag springer, på uthållighet och ork. Jag tänker  att jo, kondition är verkligen en färskvara som har kort halveringstid. Alldeles oavsett att både min hjärna och mina ben har kunskap och erfarenhet av det här med att springa så blir det ingen bra upplevelse. Det blir för motigt, för krävande och jag känner mig besviken på mig själv.

Jag har gett mig själv fel förutsättningar för att nå de resultat jag eftersträvar och ha de upplevelser som är njutbara på vägen mot mål. Jag vet hur härligt det kan vara!

Jag tänker, när jag lunkar, på att det är samma förhållanden i livet som företagare, eller som anställd. Att ha god kondition, att vara i ett tillstånd av god hälsa, att orka prestera, ha bra förutsättningar/villkor är så viktigt. Att komma ihåg att vara långsiktig även när det operativa i verksamheten tar mycket av tid och energi. Vissa bollar ska inte bli liggande stilla länge, och det krävs ibland att man är en bollkonstnär för att hålla dem alla i luften.

Jag menar, även om vi kan och är oerhört kompetenta inom vårt arbetsfält behövs ständig träning, övning för att bibehålla sin kapacitet. Eller för att bli excellent!

En gammal konstnär jag hade som lärare lät mig teckna gul lök och glasflaskor en termin. Jag tyckte att jag redan var en skapligt skicklig målare. Min lärare var exceptionellt skicklig. Han övade  fortfarande med att teckna liknande stilleben.

Om vi inte fortsätter med träningen blir vi fort omsprungna eller frånsprungna. Vet du hur svårt det är att springa ikapp? Med tanke på hur nästan omöjligt det är, särskilt om man har sviktande kondition, så väljer jag att underhålla och bygga upp min kondition.

Som företagare innebär det ständig mental stretching, förkovran och inspiration, men även att vårda det fysiska arbetsredskapet, kroppen, och låta hjärtat vara med.

 

Det är ju ingen nyhet att vi löper större risk att drabbas av diabetes eller hjärt-kärlsjukdomar om vi är överviktiga och inte tränar. Att muskelmassan minskar med åren medför att förbränningen också minskar och det leder till  att fettmängden ökar om vi inte tar i. Styrketräning gör att vi slipper funktionsnedsättningar och  minskar risken för t ex höftledsfrakturer och bidrar till nybildning av benvävnad och bättre stabilitet och balans.

Men vinsterna med att hålla igång är oändligt mycket större! Genom att vara fysiskt och socialt aktiv minskar risken att drabbas av demenssjukdomar senare i livet. Till gagn inte bara för oss själva utan för våra närmaste. Inte för inte kallas Alzheimer för de anhörigas sjukdom. Motionen minskar risken för t ex hjärtinfarkt, som i sin tur har ett samband med att utveckla demens. Men även direkt påverkas hjärnan av att vi tränar. Se hjärnan som en muskel. Muskler behöver användas för att inte förtvina. Hjärnan fungerar likadant. För att bibehålla en mental rörlighet räcker det inte med korsord och att läsa böcker. Vi behöver svårare, dvs hårdare träning. Att (vilja) lära nytt, att vara mån om att bibehålla en nyfikenhet och lust tror jag är ett bra trick. Läs artikeln och reflektera över vad du vill vara och hur du kan hjälpa dig och dina nära till ett underbart – och kanske också  långt – liv! Själv ska jag börja med att ändra min inställning till all ny teknik och stryka ordet tekniktrött ur min vokabulär. Så iväg till gymmet!

mindre-risk-for-demens-med-aerobics_6386216.svd