Vi är inte rustade för att arbeta och leva med hög stress under lång tid.

Det påverkar allvarligt vår hjärna, och vi kan få men av det. Utmattningssyndrom är som att motorn skär. Det kan tyckas komma plötsligt och är kostsamt på flera sätt och är inte jämförbart med ett bensinstopp – som man kan ha ett antal på vägen men lösa efterhand.

Bättre är att förebygga!

Regelbunden service ska inte underskattas. Lägg gärna ansträngningen på att inte hamna i ett förgörande stressläge. Skona dig själv. Du behövs både för dig själv och din omgivning, som du är, frisk och välfungerande.

Du är värdefull. Var rädd om dig!

Vila dig i form. I förväg.  Istället för att ha vilan som den nödvändiga pausen eller kraschen efter en stor ansträngning.  Det är helt ok att ”inte göra någonting” en hel dag, även om det känns oacceptabelt och ovant. Jag lovar dig, det pågår arbete även om det inte syns utanpå, sådana dagar eller stunder. De är t o m viktigare än de där fixardagarna när du skuttar runt och levererar.

När ska du in i depå, för att öka chanserna att hålla hela vägen?

Mina nyaste fynd bland kontakter jag fått via olika nätverk har något gemensamt. Förutom att de gör mig intresserad och nyfiken. Särskilt förtjust blir jag av de som funnit sitt genuina jag och sin egen inre styrka. De som lyser med en självklarhet. Insiktsfulla på ett prestigelöst sätt, generösa med sin visdom när andra frågar. De som hittat nyckeln, löst gåtan, insett vad som egentligen är viktigt i livet – och kanske vad det kan gå ut på – för just dem.

Alla har skimrande diamanter inombords och jag njuter när jag hittar dem. Vissa har en särskild lyskraft. Hur har det blivit så?

Den gemensamma nämnaren hos mina nya kontakter är hur de valt att tolka, dra lärdom av livsresan och använda sig av insikterna framöver. En insikt kräver att man tar ansvar. Ansvaret att integrera insikten, göra den till ny lärdom och agera därefter. Minns att det kinesiska tecknet för kris också betyder utveckling eller möjlighet. Det är precis det det är! En kris är en möjlighet till utveckling. Valet är ditt och mitt. medveten eller medvetslös?

”OK, det blev så här. Vad ledde mig hit? Här vill jag inte vara. Dags för ett nytt beslut. Vad vill jag? Hur kommer jag dit?”
Det mest energislösande vi kan ägna oss åt är ältande. Konstatera läget, justera riktningen, gå vidare. Tänk orientering! Du når kontroller/mål då och då och tar ut en ny riktning på kompassen med hjälp av kartan.

Förändringsbenägen, ja det kan kännas som ett slitet ord, men faktum är att det är en framgångsfaktor (för att använda ett annat slitet ord). Om du väljer att dra lärdom, att justera och gå vidare blir du lika livsklok och framgångsrik som mina nya kontakter.

Vi har alla vänner eller bekanta som t e x blivit av med jobbet eller utbrända och i den upplevda krisen då valt ett annat spår att fortsätta på. Plötsligt är det lite lättare att se att det finns en valmöjlighet. Utveckling i livet.

Det vill säga, med livets berg- och dalbana investerar vi i vår egen utveckling. Vad skulle det annars vara för mening med s k misstag/svårigheter/utmaningar/sorger/bekymmer som kommer i vår väg?
De ska vi vara tacksamma för!