Om coaching

Den som vill använda mer av sin potential som individ eller organisation investerar i sin utveckling. Coaching är ett kraftfullt verktyg i arbetet med människor, baserat på djup respekt för den förmåga och kunskap som finns inom varje individ.

De vanligaste motiven till att anlita en professionell coach är enligt ICFs senaste globala studie:

– att optimera sina egna eller teamets prestationer

– att utöka sina professionella karriärmöjligheter

– att utveckla företagets managementstrategier

– att öka självförtroendet och självkänslan

– att få en bättre balans mellan arbetsliv och privatliv

 

Det är du som klient som sätter agendan – för hela coachingprocessen och för varje samtal vi har. Som din coach är det mitt ansvar att ha dina mål för ögonen och hjälpa dig på vägen dit.

Du ökar din självinsikt, får andra/nya perspektiv, hittar möjligheter, gör val och agerar i enlighet med dina värderingar för att leva ett fullgott liv som ditt bästa jag.

 

CoachLange är medlem i branschorganisationen ICF och följer deras Code of Ethics.

 

Kontakta mig för mer information eller bokning av gratis prova-på coaching.

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin