Organisationsutveckling

Min specialitet är mixen av företagsekonomisk kompetens och min skicklighet som professionell coach med djupt intresse för människor och utveckling. Det medför att du kan ta med dig både företagsrelaterade och privata ämnen till vår coaching. Dvs hela livet!

 

Använder du din tid och energi på ett arbetsklimatsmart sätt?

Du är kanske ledaren som ägnar större delen av dagarna åt att lösa akuta situationer, hålla i möten, hantera interna konflikter, att informera mera, men som anar att det finns andra möjligheter.

Ingår du i ledningsgruppen som tappat sin dynamik och kreativitet?

Har du en kalender som redan är full fast du vill mer?

Står företaget inför en förändring som kräver både uppmärksamhet, kraft och mod?

Är det dags att investera i din egen eller medarbetares utveckling?

 

CoachLange sätter strålkastaren på verksamhetens interna management. Genom att effektivisera arbetet internt i verksamheten frigörs resurser till att göra mer av det ni är bra på och tjänar pengar på. Med mer medvetet ledarskap, arbetsfördelning, planering, prioritering, delegering, kommunikation och motivation ökar lönsamheten – och arbetsglädjen!

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin