Miljö. För CoachLange betyder det oftast arbetsklimat; vad sitter i väggarna, hur fungerar teamen och ledarskapet? Hur är det med medarbetarskapet och hur ser var och en på sin roll och sitt eget ansvar på jobbet? Hur fungerar egentligen kommunikationen? Hur är det med stressen och finns det kreativitet och arbetsglädje?

Min grundbult i detta mitt arbete är Hållbarhet i arbetslivet.

Miljö kommer med start 2014 också innebära ett större ansvarstagande även för vår gemensamma fysiska miljö. CoachLange kommer nu inte enbart arbeta med att göra intryck som består och ge uttryck för utvecklingsmöjligheter i form av föredrag, work shops och rådgivning, (i coaching är det klientens sanning och vilja som gäller). Nu ska avtrycket minskas!

I praktiken utvidgas miljötänket till att utöka och förbättra källsorteringen, att aldrig köpa annat vatten än kranvatten, att inte slänga ett tuggummi annat än i papperskorg, att välja kollektivtrafik så långt möjligt, att kolla ursprungsland och aktivt ta ställning till vad jag bidrar till vid köp av vara och att välja mer närodlat, kravmärkt, fair trade och att tänka på sunda och naturliga material och ingredienser.

För ökad hållbarhet av Gaia, planeten vi bor på.