Det mesta som pågår i hjärnkontoret är vi helt omedvetna om. De tankemönster som återkommer skapar motorvägar som det är enkelt att köra på, och vi kommer till samma slutsatser som vanligt. Eftersom tankarna påverkar våra känslor och alltså hur vi faktiskt upplever våra liv kan det vara en god investering att checka upp det här lite.

Så här kan man göra:
lägg en anteckningsbok och penna vid sängen (paddan?), sätt klockan på ringning 0,5 – 1 timme tidigare. Ja, det krävs, men är värt det.

När klockan ringer så sätter du dig upp i sängen och låter pennan, fingrarna på tangenterna bara rassla på och okritiskt skriva ner alla tankar som kommer.

Vissa morgnar kan det ta lite längre tid att komma in på kontoret för att höra vad som pågår. Tålamod.

Ge dig inte förrän du har en A4 med anteckningar.

Läs inte vad du skrivit ned.

Gör detta varje morgon i 10 veckor!

Nu kommer det!

Vänd tillbaka och börja gå igenom allt du skrivit. Använd gärna pennor i olika färger för att markera det som återkommer inom olika ämnen.

Här ser du dina mönster, vad som återkommer, hur vissa saker utvecklas/löser sig, hur du ser på dig och på andra.

Nu är du medveten om vad som pågår under ytan.
När en negativ tanke kommer, notera och vänd den snabbt till sin motsats.

Vad vill du förändra? Vad ska bort? Vad vill du ha in mer av?

Nu har du börjat förändra ditt liv – och inte nog med det, du har ökat din hjärnas kapacitet genom att börja ta av från motorvägarna och söka nya stigar. Som ger nya känslor.

Grattis till en god investering i Dig själv!