Archive for the 'Hållbarhet'

Företagandet och Friheten

Soloföretagare är väl bekanta med och inkörda på 24/7, samtidigt som de allra flesta hävdar att det är friheten som är det första och största med att vara egen företagare. Det ligger...
Read more

MILJÖ OCH MILJÖ

Dags att summera och blicka framåt

Coacha för hållbarhet med neurovetenskap