Coacha för hållbarhet med neurovetenskap

Det är så spännande och roligt med hjärnan! Tack vare magnetröntgen kan vi nu se vad som händer
i hjärnan när vi tänker, får vissa känslor och till och med när vi fattar beslut. Det medför att vi har tillgång till och kan använda denna nya kunskap när vi coachar eller utbildar ledare och medarbetare till ett långsiktigt hållbart arbetsliv – och liv.

Ju mer våra klienter och kunder förstår om hur hjärnan fungerar, desto bättre förutsättningar har de att skapa miljöer för medarbetare som inte försätter vår gamla stenåldershjärna i stress.

Idag är det sociala hot som får oss att reagera som om det är en livshotande fara. Hjärnan scannar hela tiden av omgivningen för att identifiera eventuella hot. Vi strävar efter att minimera hot och maximera belöningar. Om vi känner oss lite hotade eller blir rädda så är det Amygdala, vårt centrum för rädslor, som aktiveras En rädd eller stressad person fungerar inte optimalt. Man fattar
dåliga beslut och kreativiteten slocknar.

Som coacher kan vi använda denna insikt genom att träna våra klienter i att snabbt identifiera negativa tankar, vända dessa innan Amygdala aktiveras, och jobba med mycket tillit och positiva tankar. ”Tänk positivt”, är en utnött fras. Men vi behöver inte alls vara klämkäcka eller världsfrånvända, bara bli mer medvetna om vad som pågår i hjärnkontoret, och ta mer kontroll över det, för att må och fungera mycket bättre.

Våra tankar påverkar våra känslor, men det är också tvärtom! Prefrontala Cortex där vi har sådant som arbetsminne, och planering är alltid i kontakt med det Limbiska systemet där våra känslor bor. När vi är stressade eller oroliga bryts den här kontakten. Om vi medvetet väljer våra tankar och känslor, väljer vi hur vi upplever världen och våra liv. Vad kan det innebära?

Att omprogrammera hjärnan är helt möjligt. Vår inlärning fungerar hela livet. Man har nyligen upptäckt att nybildning av hjärnceller fortgår så länge vi lever och vad som är än mer spännande är hjärnans plasticitet; att om vi hjärntränar, dvs utsätter oss för nya miljöer, tankar och intryck får vi en tillväxt av
neuroner som ger oss fler vägar i huvudet än de motorvägar som man annars alltid väljer för att det är så enkelt – att hålla fast vid en åsikt om hur allt är, gamla sanningar som man skapat sig.

Tillit, det kanske viktigaste för att få till en effektiv coaching, är en träningssak. Vi coacher sänder ut hur vi mår, genom kroppen, rösten osv. Är vi närvarande och genuina känner klienten det och vi skapar en bra plattform att arbeta utifrån. Vi ska träna dem på att skifta fokus och bli mer förändringsbenägna och trygga och hjälpa till att åstadkomma en hållbar förändring genom att se
till att de belönar sig.

En ledare med insikt kan hjälpa sina medarbetare så att Amygdala inte går igång genom att ge mycket information för att minska osäkerhet och stress i förändringsprocesser. Med tydlighet i ledarskapet behöver inte medarbetarna lägga så mycket energi på att scanna av omgivningen.

I ett tidigare kapitel i mitt arbetsliv behövde en kollega och jag ge varandra våra lösenord: Han
hade ”trustno1”, jag hade ”tillit”. Det här var på nittiotalet. Nyligen kallades jag för hjälte för att jag har total tillit även i svåra utmaningar i livet. Övning ger inte bara en förändring i hjärnan – utan i hela livet. Att leva som man lär.

”You can use your mind to change your brain to change your mind for the better” PZ

Karin Holmberg

Med inspiration från ICF Sveriges konferens i Stockholm och föreläsning av Parisa Zarnegar.

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin